Facebook

Twitter

Instagram

Google plus

Pinterest

Home / Vesti / Raspisan tender za izgradnju autobuske stanice u Novom Beograd

Raspisan tender za izgradnju autobuske stanice u Novom Beograd

Vesti
Nameštaj | Vesti | Raspisan tender za izgradnju autobuske stanice u Novom Beograd
Raspisan tender za izgradnju autobuske stanice u Novom Beograd

Prema najavama gradonačelnika Beograda Siniše Malog, izgradnja nove autobuske stanice trebalo bi da počne na proleće 2017. godine. Gradu je za ovaj projekat neophodan partner, koji ima iskustvo u upravljanju ovakvim objektima, a trenutno se traži izvođač radova. Naime, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je tender za izvođenje objekta Autobuske stanice u bloku 42 Novom Beogradu sa izradom urbanističko-tehničke dokumentacije.

Kako su za "eKapiju" rekli iz Direkcije, u pitanju je pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda, tokom koga će kompanije koje prethodno nisu dostavile prihvatljive ponude moći da ih usklade sa kriterijumima za dodelu ugovora, dok će novi ponuđači moći da dostave konkurentnije ponude.

Grupa ponuđača "KOTO" d.o.o, "MAŠINOPROJEKT KOPRING" AD, "W.D. Concord West" d.o.o, Bošković Ljubomir preduzetnik, Arhitektonski biro za projektovanje "Yugo Biro", "Geomer Group" d.o.o, "Beo Potez" d.o.o, koja je jedina podnela ponudu u otvorenom postupku, moći će da je učini prihvatljivom kroz konkurentsku cenu i dostavu dopunske dokumentacije.

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, cena treba da bude ispod procenjene vrednosti javne nabavke od 133.333.333,00 dinara.

Rok za dostavljanje ponuda je 21. jun 2016. godine. Više informacija možete da pogledate OVDE.

Direkcija je takođe raspisala i tender za formiranje građevinske parcele kompleksa autobuske i železničke stanice u bloku 42 u Novom Beogradu.

Dobavljač se obavezuje da, između ostalog, izvrši geodetsko obeležavanje i snimanje građevinskih parcela na terenu, izradu Projekta geodetskog obeležavanja, izradu elaborata za obeležavanje građevinskih parcela, snimanje i brisanje objekata kojih možda nema na terenu, a ima u katastarskom operatu.

Izvor: Ekapija